Tipy a triky

Neponáhľajte sa

Hranie hry 2048 nie je nijako časovo obmedzené a ani sa čas hry nepočíta ani nijako nezohľadňuje. Hrajte preto pomaly, dôkladne si svoj ťah premyslite a nijako sa čosovo nestresujte.

Práca s rohmi

Dobrou stratégiou je, ak udržiavate dlaždicu s najväčšou hodnotou v jednom zo štyroch rohov. Ak potrebujete zabezpečiť, aby sa táto vaša dlaždica nikdy nepohybovala, zabezpečte aby v horizontálnom aj vertikálnom smere od tejto dlaždice s najväčšou hodnotou (ktorá je v rohu) boli vyplnené všetky prázdne miesta nejakou dlaždicou.

Uprednostňujte výhodnejšie ťahy

Ak máte možnosť urobiť rôzne ťahy, pričom pri každom dosiahnete zlúčenie dlaždíc, skúste zhodnotiť, či niektorý z týchto ťahou nezlúči viac dlaždíc naraz.