Návod k hre 2048

Cieľ hry

Cieľom hry je posúvať číselné dlaždice po mriežke tak, aby sa navzájom zlúčovali a v konečnom dôsledku vytvorili dlaždicu o hodnote 2048.

Spôsob hrania

2048 sa hrá na šedej mriežke 4 x 4 s číselnými dlaždicami, ktoré sa posúvajú v smere korý určí hráč pomocou smerových kláves na klávesnici, alebo ťahaním po dotykovej obrazovke. Po kažom presunutí sa v mriežke na náhodnom mieste objaví nová dlaždica s hodnotou 2 alebo 4. Dlaždice sa posunú čo najviac do zvoleného smeru až kým ich nezastaví iná dlaždica alebo okraj mriežky. Ak počas pohybu na seba narazia dve dlaždice s rovnakou hodnotou, zlúčia sa do jednej a ich výsledná hodnota bude tvoriť súčet týchto dvoch hodnôt. Avšak výsledná takto zlúčená dlaždica sa nemôže zlúčiť s ďalšou dľaždicou v tom istom ťahu. Dláždice s vyššou hodnotou vytvárajú jemnú žiaru.

Skóre a rekord

V pravom hornom rohu sa nachádza hodnotiaca tabuľka, ktorá zaznamenáva aktuálne skóre hráča. Vedľa nej sa zobrazuje rekord - teda najvyššie dosiahnuté skóre daného hráča.

Výhra

Hráč vyhráva, keď získa dlaždicu o hodnote 2048. Avšak po získaní tejto dlaždice môže hráč vo svojej hre ďalej pokračovať aby nahral vyššie skóre.

Koniec hry

Hra končí vtedy, ak hrač už nemá k dispozícií žiadne možnosti pohybu dlaždicami - to nastane vtedy, ak už na mriežke nie sú žiadne prázdne miesta a ani žiadne priľahlé dlaždice nemajú rovnakú hodnotu.