2048

0
0

Spájaj rovnaké čísla a získaj dlaždicu 2048!

Nová hra

Návod: Šípkami na klávesnici (alebo ťahaním prstom na dotykovej obrazovke) pohybuj dláždicami. Keď sa dotknú dve dlaždice s rovnakým číslom, zlúčia sa do jednej!


Pre lepší zážitok vyskúšaj aplikáciu pre Android.


2048 sa hrá na šedej mriežke 4 x 4 s číselnými dlaždicami, ktoré sa posúvajú v smere korý určí hráč pomocou smerových kláves na klávesnici, alebo ťahaním po dotykovej obrazovke. Po kažom presunutí sa v mriežke na náhodnom mieste objaví nová dlaždica s hodnotou 2 alebo 4. Dlaždice sa posunú čo najviac do zvoleného smeru až kým ich nezastaví iná dlaždica alebo okraj mriežky. Ak počas pohybu na seba narazia dve dlaždice s rovnakou hodnotou, zlúčia sa do jednej a ich výsledná hodnota bude tvoriť súčet týchto dvoch hodnôt. Avšak výsledná takto zlúčená dlaždica sa nemôže zlúčiť s ďalšou dľaždicou v tom istom ťahu. Dláždice s vyššou hodnotou vytvárajú jemnú žiaru.

Detailnejší návod si môžete pozrieť sem. A pre ešte lepšiu hru si pozrite naše tipy a triky.